MIMO WIELU PODOBIEŃSTW

Pomimo wielu podobieństw i wspólnych celów, trudno było­by traktować politykę zagraniczną państw „trzeciego świata” w sposób jednolity i jednoznaczny, nawet jeśli będziemy mieć na uwadze ich stanowisko wobec najważniejszych problemów mię­dzynarodowych. Polityka zagraniczna tych państw odzwiercie­dlała zawsze przede wszystkim interesy poszczególnych krajów, zgrupowań, regionów czy też „trzeciego świata” jako całości. Tym niemniej w wymiarach globalnego układu sił kraje te stały się ważnym ogniwem, obok dwóch światowych systemów, wpływającym w istotny sposób na równowagę polityczną w świe- cie, zwłaszcza że w pierwszym okresie niepodległości łączyło je wspólne stanowisko odnośnie do węzłowych problemów współ­czesnego świata takich np. jak: walka z kolonializmem i neo- kolonializmem, zwalczanie dyskryminacji rasowej i apartheidu oraz stworzenie warunków zabezpieczających przyspieszony roz­wój gospodarczy „trzeciego świata”.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.