MIEJSCA NOCLEGOWE

W prywatnych pokojach gościnnych oraz w całorocznych ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych,, wśród których dominują ośrodki’ zakładowe (na domy FWP przypada tylko 10% ogólnej,liczby miejsc wczasowych). Udział Karpat w. zagospodarowaniu turystycznym Polski równa się w przybliżeniu udziałowi trzech województw karpackich (bielskiego’, no­wosądeckiego, krośnieńskiego). Pozostała ‚część Karpat, która, wchodzi w skład województw krakowskiego, tarnowskiego, rzeszowskiego, i prze­myskiego, to słabo zagospodarowane pogórze, które ma ^większe znaczenie tylko dla wypoczynku świątecznego. Udział procentowy, trzech woje­wództw karpackich w różnych rodzajach zagospodarowania turystycznego kraju przedstawiał się w 1981 r. następująco [Rocznik Statystyczny Wo- jewództw 1982, s. 243—7] (w %):Powierzchnia.    4,8-Miejsca noclegowe w obiektach turystycznych   12,0,w tym w domach wycieczkowych i pensjonatach  ‚    15,8.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.