KRAJE AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Kraje Ameryki Łacińskiej mimo faktu, iż formalną niepod­ległość uzyskały ponad sto lat temu, mając na względzie lata długotrwałej zależności od wielkiego kapitału amerykańskiego, uznały się za część składową „trzeciego świata”. Wzrost ich możliwości gospodarczych i pozycji politycznej był przyczyną, dla której zapragnęły one ułożenia stosunków regionalnych na płaszczyźnie partnerstwa. Sprzeciw Stanów Zjednoczonych mu­siał doprowadzić do konfrontacji, a tym samym do konieczności. Na podstawie przedstawionych danych można wyciągnąć wnio­sek o dokonującej się gwałtownie internacjonalizacji życia poli­tycznego, o powstawaniu różnych nowych płaszczyzn dla wza­jemnych konsultacji, współpracy i konkretnych działań w różnych dziedzinach życia politycznego, ekonomicznego, współpracy nau­kowo-technicznej, w sferze kultury, nauki itp.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.