KONCENTRACJA SPRZECZNOŚCI

W regionach tych od wielu lat koncentrowały się sprzeczności ekonomiczne i polityczno-strategiczne współczesnego świata. Na przykład Rejon Śródziemnomorski ma duże znaczenie, ponieważ znajdują się tutaj największe w świecie złoża ropy naftowej, a jego usytuowanie geograficzne powoduje, że zachodzące tutaj przemiany polityczne i ekonomiczne wywierają wpływ na układ sił między socjalizmem a kapitalizmem w skali globalnej, zaś przede wszystkim oddziałują na sytuację w Europie. Interesy Związku Radzieckiego i krajów socjalistycznych w tym regionie sprowadzają się do ukształtowania, a następnie za­gwarantowania takiego układu równowagi politycznej, która unie­możliwiłaby Stanom Zjednoczonym i ich partnerom wykorzysta­nie potencjału ekonomicznego, ludzkiego i militarnego tych obsza­rów przeciwko państwom Układu Warszawskiego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.