KONCENTRACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO

Wybitne zróżnicowanie przestrzenne natężenia ruchu turystycznego -w Karpatach” wynika przede wszystkim z: różnej atrakcyjności poszcze­gólnych pasm górskich, nierównomiernego ich zagospodarowania tury­stycznego, sąsiedztwa aglomeracji wielkomiejskich oraz zakorzenionych •tradycji i przyzwyczajeń. Ruch . turystyczny koncentruje się przede wszystkim na Podhalu i w Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim, a następnie -— o mniejszym już. nasileniu — w Beskidzie Żywieckim, Gorcach, Pieninach, dolinie Popra- odu i Krynicy. Obszarem licznie odwiedzanym w czasie wycieczek krajo- S^na^czych i wędrówek górskich są także Bieszczady. Niewielkie, ale in- Mensywnie wykorzystywane rejony wypoczynku urlopowego i świątecz­nego powstały wokół sztucznych zbiorników wodnych (jeziora Rożnow­skie, Solińskie, Żywieckie, Międzybrodzkie) i w dolinie Raby, zwłaszcza B -w okolicy Myślenic.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.