KOLONIALIZM

Niemalże wszystkie konflikty, jakie miały miejsce po drugiej wojnie światowej, rozgrywały się na obszarach pozaeuropejskich.’ Było to rezultatem wielu przyczyn. Duża część z nich związana była z procesem dekolonizacji. Rewolucje narodowowyzwoleńcze w Azji i Afryce niejednokrotnie przybierały postać starć zbroj­nych, które często stawały na porządku obrad Zgromadzenia Ogól­nego bądź Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kolonializm pozostawił w spadku wiele nierozstrzygniętych kwestii terytorialnych. Wytyczone w przeszłości przez koloniza­torów granice nie oparte były na żadnych kryteriach etnicznych, religijnych czy też geograficznych. Miały one charakter sztuczny. Z chwilą powstania na gruzach imperiów kolonialnych nowych niepodległych państw niektóre z nich podejmowały działania zmierzające do zmiany istniejących granic. Powodowało to kon­flikty polityczne, zazwyczaj rozstrzygane na płaszczyźnie mili­tarnej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.