KIERUJĄC SIĘ ZASADAMI

Rola Związku Radzieckiego i powstałej po drugiej wojnie światowej grupy państw socjalistycznych w procesie dekoloni­zacji była szczególnie duża. Kierując się zasadami internacjo­nalizmu oraz interesami wspólnoty socjalistycznej, udzielały one swojego politycznego, materialnego i moralnego poparcia walce narodowowyzwoleńczej zarówno w ramach stosunków dwustron­nych, jak i na forum polityki światowej poprzez liczne organi­zacje międzynarodowe, a szczególnie na forum ONZ. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych było również jednym z głównych politycznych rezultatów zakończenia wojny. Odegrała ona ważną i efektywną rolę w walce o dekolonizację. Zgodnie z uchwaloną w 1945 r. Kartą Narodów Zjednoczonych proklamowano bowiem prawo wszystkich narodów do równości i samostanowienia.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.