GRUPY CZYNNIKÓW

Przyjrzyjmy się pokrótce tym trzem grupom czynników, któ­re odegrały ważną rolę w kształtowaniu przesłanek współdziała­nia tych państw na arenie międzynarodowej.Zacznijmy od sfery ekonomicznej, od zasobów surowcowych. W grupie nowo powstałych państw występują niemal wszystkie znane we współczesnym świecie surowce mineralne. Fakt ten od razu zadecydował o kluczowym znaczeniu dla gospodarki świa­towej, zwłaszcza niektórych regionów, gdzie występują największe znane złoża surowcó^ energetycznych, głównie ropy naf­towej; złoża drogocennych metali i kruszców (złoto, diamenty, platyna) oraz surowców strategicznych (uran, kobalt, lit, tor’ beryl i inne). W przeciwieństwie do krajów wysoko rozwiniętych,’ których złoża surowcowe od dawna były już zagospodarowane i eksploatowane, zasoby surowcowe w „trzecim świecie” były nie­rozpoznane geologicznie bądź często nieuzbrojone w niezbędną dla ich eksploatacji infrastrukturę.              ^

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.