GRUPA LUDNOŚCI

Ta grupa ludności i wywodzący się z niej działacze niepodległoś­ciowi i rewolucyjni odegrali ważną rolę w działaniach politycz­nych i partyzanckich podejmowanych w wielu państwach bez­pośrednio po zakończeniu wojny na rzecz uzyskania autonomii bądź pełnej samodzielności politycznej. W czasie wojny nastąpił również w wielu krajach kolonial­nych i zależnych rozwój sił wytwórczych. Było to rezultatem zwiększonych potrzeb na surowce strategiczne oraz żywność ze strony państw biorących udział w tej wojnie. Jeśli chodzi o Afry­kę, to w niektórych krajach tego kontynentu podjęto w latach wojny budowę nowych zakładów produkcyjnych, linii komunika­cyjnych, przeniesiono część maszyn z Europy. Poczynione zosta­ły pierwsze działania zmierzające do uprzemysłowienia tych ob­szarów.. Zostały one podjęte w warunkach przymusu wojennego, niejednokrotnie wbrew interesom burżuazji krajów kolonialnych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.