GŁÓWNE WARUNKI

W procesie dekolonizacji mając na względzie główne warun­ki uzyskania niepodległości można wyodrębnić kilka faz. Naj­wcześniej proces ten objął kraje, których niepodległość była bez­pośrednim rezultatem ich statusu politycznego w okresie mię­dzywojennym i latach wojny. Już w 1943 r. uzyskały niepodle­głość Liban i Syria, będąc dotąd terytoriami mandatowymi Ligi Narodów znajdującymi się pod zarządem Francji jeszcze na mo­cy postanowień traktatu wersalskiego. Konsekwencją drugiej woj­ny światowej i tragedii, jaką przeżył naród żydowski było również proklamowanie w 1948 r. na mocy uchwały Narodów Zjednoczo­nych państwa Izrael. Utworzono je na terytorium Palestyny bę­dącej brytyjskim mandatem Ligi Narodów ustanowionym również po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.