GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Jak już wspomniano ONZ w ciągu minionych dziesięcioleci przeszła poważną ewolucję. Zwracaliśmy przy tym uwagę na zmiany, jakie zaszły w układzie sił na forum tej organizacji, a które związane były z przyjęciem w szeregi jej członków wiele nowo powstałych krajów „trzeciego świata”. Ocena ewolucji ONZ sprowadzona wyłącznie do analizy zmian liczbowych jest zabie­giem efektownym, jednak wielce uproszczonym. Od chwili podpisania Karty Narodów Zjednoczonych, 26 czerw­ca 1945 r., organizacja ta bowiem nie tylko uległa rozbudowie pod względem liczbowym, lecz przede wszystkim przeszła poważ­ne zmiany programowe. Zakres jej zainteresowań i działalności został rozszerzony o kompleks spraw związanych z szeroko rozu­mianą współpracą międzynarodową nie tylko jeśli idzie o zabez­pieczenie pokoju, lecz również tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego, naukowo-technicznego, upowszechnienia oświaty, ochrony zdrowia itp.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.