FORMY I PŁASZCZYZNY WSPÓŁDZIAŁANIA

Proces likwidacji systemu kolonialnego i narodziny niepodle­głych państw „trzeciego świata” przypadły na okres rozszerzają­cych się na różne dziedziny życia i pogłębiających się współza- leznosci w stosunkach międzynarodowych. Były one rezultatem wielu konieczności, w obliczu których znalazła się społeczność międzynarodowa K Do ważniejszych z nich należy zaliczyć: spra­wę zachowania pokoju w skali globalnej i związana z tym nie­zbędność współdziałania wszystkich państw, rozwój rewolucji naukowo-technicznej, w której wyniku spotęgowana została ko­nieczność zacieśnienia więzi między obszarami dysponującymi wysoko rozwiniętą technologią a obszarami surowcowymi, wresz­cie rozwiązania jednego z największych problemów współczes- nosci, a mianowicie: stopniowej likwidacji zacofania obszarów „trzeciego świata”, co w przyszłości będzie warunkiem pokojo­wego współżycia wszystkich narodów.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.