FORMA WSPÓŁPRACY

Potępia jakąkolwiek formę współpracy w dziedzinie nu­klearnej prowadzonej przez państwo, spółkę, instytucję czy jed­nostkę z reżimem rasistowskim, co mogłoby udaremnić osiągnię­cie celu Organizacji Jedności Afrykańskiej, jakim jest zachowanie statusu Afryki jako strefy bezatomowej;domaga się, aby Afryka Południowa udostępniła wszyst­kie swoje urządzenia nuklearne dla przeprowadzenia inspekcji przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej;apeluje do wszystkich państw o powstrzymanie się od ta­kiej współpracy z Afryką Południową w dziedzinie nuklearnej, która umożliwiłaby reżimowi rasistowskiemu wejście w posiada­nie broni jądrowej oraz o nakłonienie spółek, instytucji i jedno­stek w ramach ich jurysdykcji do przerwania wszelkiej współ­pracy z Afryką Południową w tej dziedzinie”. Należy także odnotować dążenia zmierzające do ustanowienia stref bezatomowych na kontynencie azjatyckim.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.