FALA DEKOLONIZACJI

Rów­nie wcześnie fala dekolonizacji objęła część obszarów azjatyc­kich, gdzie w wyniku przegranej wojny przez Japonię zaktywi­zowały swoją działalność na okupowanych przez Japończyków obszarach organizacje prowadzące działalność polityczną i mili­tarną na rzecz wyzwolenia, nie chcące powrotu do czasów kolo­nialnych i żądające pełnej niepodległości. Fala żądań emancypa­cyjnych objęła także obszary innych państw. W wielu z nich ha­sła niepodległościowe splatały się z rewolucyjnym programem społecznym. Radykalizacja wielu masowych ruchów politycznych w Azji wysuwających hasła antyimperialistyczne była wzmac­niana sukcesami walk rewolucyjnych w Chinach oraz konse­kwencjami udziału Związku Radzieckiego w wojnie z Japonią.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.