DZIĘKI POSTAWIE KRAJÓW

Dzięki postawie krajów niezaangażowanych w ONZ zlikwidowana zo­stała tzw. mechaniczna większość, którą dysponowały Stany Zjednoczone i ich sojusznicy. Po raz pierwszy w historii swojego istnienia ONZ mogła uchwalić większością głosów wiele postę­powych, antykolonialnych rezolucji wymierzonych przeciwko po­lityce państw kapitalistycznych. Ruch ten ma również duże za­sługi na rzecz likwidacji bądź ograniczenia konfliktów wojennych w „trzecim świecie”, m. in. agresji Izraela przeciwko krajom arabskim. Działalność krajów niezaangażowanych cieszy się po­parciem państw socjalistycznych, które widzą w tym ruchu so­jusznika w walce przeciwko imperializmowi i wojnie o odpręże­nie międzynarodowe, o likwidację neokolonializmu i przyspieszenie rozwoju ekonomicznego nowo powstałych państw.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.