DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ

Na temat przedstawionych kwestii istnieje duża różnorodność poglądów w literaturze naukowej. Większość uczonych zachod­nich stoi na stanowisku istnienia jednorodnego systemu świato­wego przekształcającego społeczność międzynarodową we wspól­notę ogólnoludzką. W tym jednolitym systemie niektórzy teo­retycy wydzielają podsystemy oparte na kryteriach np. zakresu terytorialnego, sfer działalności człowieka, itp. Inni wreszcie, w tym również autor poniższych rozważań, nie podzielają tych poglądów. We wszystkich rozważaniach teoretycznych zwraca się wszakże uwagę na konieczność systemowej, to znaczy całoś­ciowej analizy zachodzących wydarzeń. Tę dyrektywę metodo­logiczną od dawna stosują marksiści, jest ona częścią składową materializmu historycznego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.