DRUGA PRZESZKODA

Jest zrozumiałe, że w gronie państw leżących na różnych szerokościach geograficznych, mających różne interesy w tej czę­ści świata i koncepcje polityczne dotyczące sposobu ich rozwiąza­nia trudno było znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Czyn­nikiem decydującym wszakże był fakt, że opór przeciwko dąże­niom w tej mierze prezentowały głównie Stany Zjednoczone zainteresowane w utrzymaniu swojej obecności militarnej na tym obszarze i wywieraniu wpływu politycznego na wydarzenia w tej części kontynentu azjatyckiego, w tym również na Indie.Druga przeszkoda w ustanowieniu Oceanu Indyjskiego stre­fą pokoju związana była z faktem, iż uczestnicy rokowań róż­nie sobie wyobrażali tę strefę. Na ogół wszyscy byli zgodni co do tego, że winna to być strefa wolna od rywalizacji wielkich mocarstw, baz i sojuszów wojskowych oraz że na Oceanie Indyj­skim nie będzie broni atomowej, że wreszcie wielkie mocarstwa nie użyją takiej broni wobec państw tego regionu ani nie po­służą się w tym celu groźbą jej użycia.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.