DOŚWIADCZENIE PRZEOBRAŻEŃ

W zasadzie nie doświadczyły one w ostatnich latach przeobrażeń związanych bezpośrednio z rozpadaniem się systemu kolonialnego, a ich zależność od Stanów Zjednoczonych była ogromna. W grupie afroazjatyckiej były także takie kraje (m. in. Turcja czy Tajlandia), które posiadały mniej lub bardziej roz­ległe tradycje własnej państwowości. Nie najliczniejszą, ale naj­bardziej dynamiczną grupę państw wśród krajów rozwijających się tworzyły kraje nowo wyzwolone spod jarzma kolonialnego (Indie, czy Indonezja). Te właśnie państwa odegrały pionierską rolę w konsolidowaniu wspólnych aspiracji i dążeń młodych państw „trzeciego świata”. Lata wojny koreańskiej 1950—1953 były dla początków tego procesu okresem bardzo znamiennym.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.