DOSŁOWNE WYJAŚNIENIE

Na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił o nich przewodniczący ruchu państw niezaangażowanych — prezydent Kuby — Fidel Castro, który w imieniu państw uczestniczących w konferencji w Hawanie oświadczył na forum ONZ, że celem wszystkich tych krajów jest działalność na rzecz umocnienia pokoju, że zasady pokojowego współistnienia winny być normą stosunków międzynarodowych, służyć umacnianiu bezpieczeń­stwa międzynarodowego, zmniejszaniu napięć i rozszerzaniu od­prężenia na wszystkie regiony . Tymczasem nie ulega wątpliwości, że dosłowne wyjaśnienie tych stwierdzeń zgodnie ze stanowiskiem niektórych krajów „trzeciego świata” brzmi nieco inaczej.W minionym dwudziestoleciu wydatki krajów rozwijających się na zbrojenia wzrosły blisko pięciokrotnie i wynoszą obec­nie ponad 100 mld doi. Są one jedną z przyczyn hamujących tem­po rozwoju społeczno-ekonomicznego tych państw, a także przy­czyniają się do wzrostu ich zadłużenia.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.