DOKONYWANIE DOŚWIADCZEŃ

Układ o denuklearyzacji Ameryki Łacińskiej oraz protokoły dodatkowe z nim związane podpisane zostały w Meksyku 14 lu­tego 1967 r.w artykule 1 układu czytamy:„1.Układające się Strony zobowiązują się niniejszym, że będą używały wyłącznie do celów pokojowych materiałów i instala­cji nuklearnych znajdujących się pod ich władzą oraz że zapo­biegną i zabronią na swych terytoriach:dokonywania doświadczeń, używania, wytwarzania, produ­kowania lub nabywania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek broni nuklearnej przez same Strony, bezpośrednio lub pośrednio, na czyjekolwiek zlecenie lub w jakikolwiek inny sposób. otrzymywania, składowania, instalowania, rozmieszczania i posiadania w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek broni nukle­arnej, bezpośrednio lub pośrednio przez same Strony, przez ko­gokolwiek w ich imieniu lub w jakikolwiek inny sposób.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.