DODATKOWY CZYNNIK

Dodatkowym czynnikiem, który uniemożliwił urzeczy­wistnienie tych koncepcji były rozbieżności wśród czołowych państw arabskich, z których niektóre pragnęły wykorzystać hasła panarabskie w swoim interesie.Począwszy od lat pięćdziesiątych podejmowano wiele inicja­tyw zjednoczeniowych. Zakończyły się one jednak niepowodze­niem. Niepomyślnie zakończyły się również plany ówczesnego prezydenta Egiptu G. Nasera zmierzające do utworzenia Zjedno­czonej Republiki Arabskiej.W połowie lat pięćdziesiątych, zwłaszcza po rewolucji w Egip­cie, kraj ten zaczął się wysuwać na czoło dążeń panarabskich. Hasła panarabskie Egiptu zawierały w sobie treści antyimperia- listyczne i antykolonialne wzbogacone programem wewnętrznych reform społeczno-ekonomicznych znanych pod nazwą socjalizmu arabskiego — naseryzmu.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.