DŁUGOTRWAŁA WALKA

Nastąpiło to 11 listopada 1965 r. i wywołało długotrwałą walkę narodowowyzwoleńczą oraz wiele batalii politycznych ; w ONZ « i poza tą organizacją, których rezultatem był ostateczny sukces Afrykanów. W końcu 1979 r. podpisane zostało porozumie- f nie, na mocy którego w Rodezji przeprowadzono wybory zakoń­czone zwycięstwem Afrykańskiego Związku Narodowego Zim­babwe (ZANU). Niepodległość Rodezji, która przyjęła nazwę Zimbabwe, proklamowano 18 kwietnia 1980 r. Działania Komitetu do Spraw Dekolonizacji, nacis­ków opinii międzynarodowej wyrażanych m. in. poprzez ONZ, niepodległość uzyskały również inne kraje afrykańskie: 6 lipca 197o r.— Komory, 26 czerwca 1976 r. — Seszele, 27 czerwca 1977 r. — Dzibutti. Proces pełnej likwidacji kolonializmu w Afry­ce me został jednak zakończony.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.