DEKOLONIZACJA EKONOMICZNA

Doma­gają się one m. in. zagwarantowania zasady suwerenności państw nad posiadanymi bogactwami naturalnymi, prawa do swobodnego wyboru systemu społeczno-ekonomicznego, powiązania poziomu cen dostarczanych przez te kraje na rynki światowe surowców j z cenami zakupowanymi przez nie wyrobów przemysłowych, . wreszcie prawa do tworzenia stowarzyszeń producentów surow­ców, ułatwień w transferze technologii itp. Są to żądania daleko i idące. Ich przyjęcie oznaczałoby dekolonizację ekonomiczną „trzeciego świata” oraz redystrybucję bogactw w skali globalnej. Toczące się m. in. w organizacjach międzynarodowych negocjacje nie przyniosły większych rezultatów w tym zakresie. Kraje ka­pitalistyczne nie chcą bowiem zrezygnować ze swoich uprzy­wilejowanych pozycji ekonomicznych i nie wyrażają zgody na przyjęcie zasad postulowanych przez państwa „trzeciego świata”.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.