DEFICYT SUROWCOWY

W tych warunkach deficyt surowcowy w krajach wyżej rozwiniętych, głównie kapitalistycznych, pokrywany był i jest do dzisiaj niemal całkowicie dostawami z krajów rozwija­jących się (zob. powyższe zestawienia). Na podstawie powyższych danych wynika, że kraje rozwi­jające się przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju go­spodarki światowej, a głównie państw kapitalistycznych. Jak­kolwiek w wielu publikacjach zachodnich przedstawia się opinie przeciwne tej tezie, to wydaje się jednak, że bez importu su­rowców z krajów rozwijających się trudno sobie wyobrazić funk­cjonowanie wielu gałęzi produkcji w krajach kapitalistycznych. W mniejszym stopniu dotyczy to państw socjalistycznych z uwa­gi na to, że kraje RWPG większość swoich potrzeb zaspokajają w ramach systemu państw socjalistycznych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.