CEL DZIAŁAŃ

Działania mające na celu wypracowanie wspól­nej platformy politycznej podejmowane były równocześnie na dwóch płaszczyznach.Po pierwsze znajdowały one swój wyraz w dążeniu do koordy­nacji polityki zagranicznej w ramach poszczególnych regionów i kontynentów.Po drugie towarzyszyły im działania zmierzające do nawią­zania szerszej współpracy międzykontynentalnej krajów „trze­ciego świata”, której celem byłoby określenie stanowiska tych państw odnośnie do wielu kwestii globalnych.Posunięcia te zarówno w skali regionalnej, jak i między­kontynentalnej, mające na celu zorganizowanie tych państw do wspólnych działań na arenie międzynarodowej w warunkach współzawodnictwa dwóch systemów, znalazły swój wyraz w ak­tywizacji już istniejących oraz w powołaniu do życia nowych organizacji międzyrządowych, które stały się platformą ich współ­działania i próbą praktycznego rozwiązywania konfliktów oraz rodzących się już stosunkowo wcześnie sprzeczności interesów.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.