Kategoria: Geografia turystyki Polski

OSTATNI Z REJONÓW

Ostatni z wymienionych rejonów obejmuje ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami na południe od Żnina, głównie w gminie Gąsawa, sąsiedni. Biskupin z rezerwatem archeologicznym (najstarsza odkryta w Polsce osa­da, z lat 550—400 p.n.e.) i Wenecję (Muzeum Kolei Wąskotorowej). . Pozostałe części Pojezierza Gnieźnieńskiego służą jedynie wypoczyn­kowi lokalnemu lub kolonijnemu. Wiele jezior nie jest w ogólne wyko­rzystanych dla rekreacji lub w.bardzo małym zakresie, np. Gopło (22 km2, długość 27 km) z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia (obszar chronione­go krajobrazu i rezerwat ornitologiczny) lub Jez. Pakoskie (13 km*, dłu­gość 14km). To ostatnie i niektóre mniejsze są zanieczyszczone.ściekami przemysłowymi.

 

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

WARUNKI PRZYRODNICZE

O  ile pod względem walorów przyrodniczych Pojezierze Gnieźnieńskie ustępuje innym pojezierzom, o tyle zajmuje wśród nich pierwsze miejsce z uwagi na walory antropogeniczne. Poża słynnymi wykopaliskami Bisku­pina znajduje się, tu wiele najcenniejszych zabytków związanych. z  na j- starszym okresem historii Polski, a więc Ostrów Lednicki z grodem pierw­szych książąt, Gniezno z katedrą zawierającą fragmenty przędromańskiej świątyni z X w. i słynne brązowe drzwi, Strzelno z . romańską rotundą największym w Polsce zespołem rzeźb romańskich, Kruszwica z kole­giatą z XII w. i legendarną Mysią Wieżą oraz Mogilno z pozostałościami romańskiego kościoła.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

POJEZIERZE WROCŁAWSKO- GOSTYŃSKIE

Leżą tu- natomiast 2 duże uzdrowiska solankowe: Inowrocław i Ciechocinek. Oba są równocześnie ośrodkami turystyki krajoznawczej, Inowrocław zę wzglę­du na swoje zabytki (m.in. romański kościół), Ciechocinek dzięki tężniom. Trzecim, mniejszym uzdrowiskiem jest Wieniec. Od Włocławka aż poza . Płock ciągnie się wzdłuż Wisły ostatni frag­ment omawianego regionu pojeziernego, uznany za Gostynińsko-Wło­cławski Park Krajobrazowy. (390 km2). Bywa on nazywany Pojezierzem Gostynińskim, słuszniej jednak będzie nazwać go Pojezierzem Włocław- sko-Gostynińskim. Na tym obszarze koncentruje się wypoczynek świą­teczny, w części zachodniej — mieszkańców Włocławka, w części wschod­niej — Płocka, a nawet Łodzi i Warszawy, gdyż jest najbliżej położonym pojezierzem dla tych aglomeracji wielkomiejskich.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE

W granicach woj. brak większych ośrodków wypoczyn­kowych, w woj. płockim natomiast skupia się około 6 tys. miejsc nocle­gowych w gminach Łąck i Nowy Duninów. Ważniejszymi miejscowościa­mi wypoczynkowymi są: Soczewka ze sztucznym jeziorem zaporowym na Skrwie, Grabina nad Jez. Górskim, Zdwórz i Koszelówka  nad najwięk­szym w tym rejonie Jez. Zdworskim oraz Łąck nad Jez. Łąckim (ze stad­niną koni). Przeważają zakładowe ośrodki wczasowe zbudowane przez zakłady pracy z Płocka, Warszawy, Łodzi, Pruszkowa i Sochaczewa.Położone na obrzeżu tego pojezierza miasta, Płock i Włocławek, na­leżą do ważniejszych’ośrodków turystyki krajoznawczej w środkowej Polsce. Interesujące zwłaszcza, są zabytki, muzea-oraz położenie Płocka na.wysokiej skarpie nad doliną Wisły. Wisła, spiętrzona zaporą we Wło­cławku, tworzy zbiornik długości około 50 km (Jez. Włocławskie), mało wykorzystywany dla rekreacji ze względu na zanieczyszczenie wody.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.