BUDOWA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Jest zrozumiałe, że ze wzglę­du na posiadany potencjał militarny oraz poziom technologiczny stopień możliwości militarnych poszczególnych państw członkow­skich był wielce zróżnicowany. Na czoło wysuwały się tutaj wielkie mocarstwa dysponujące potencjałem nuklearnym, przede wszystkim zaś Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Z tych też powodów rokowania rozbrojeniowe prowadzone były na wielu płaszczyznach, z reguły poza ONZ. Głównymi partnerami w tych negocjacjach były USA i ZSRR oraz członkowie NATO i Układu Warszawskiego. W tych warunkach ONZ była raczej forum dla prezentacji poglądów w tej kwestii, zaś podejmowane uchwały — rezultatem wcześniejszych ustaleń. Większość z nich miała zresztą charakter werbalny i apelowała do odczuć moralnych społecznoś­ci międzynarodowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.