BOGATY ŚWIAT ZWIERZĘCY

Ponowne zagospodarowywanie zaczęło się w latach pięćdziesiątych. W pierwszym okresie turystyka w całkowicie bezludnym te­renie miała charakter odkrywczych wypraw. Bieszczady są jedynym pasmem Beskidów, w którym główne grzbiety są zajęte przez rozległe hale, zwane^połoninami,—zapewniające doskonałą •widoczność, a w zimie tereny narciarskie. W-grzbietach odsłaniają się nie- Taz;skalne-granie. Niższe partie Bieszczadów są pokryte lasami bukowy­mi i jodłowo=huk0wynłi o bujnym poszyciu. Górna granica lasu przebie-1 ga tu wyjątkowo nisko, na 1100—1150m n.p.m. Bogaty jest świat zwie­rzęcy, reprezentowany m.in. przez żubry, wilki, rysie, żbiki, jelenie karpackie i sporadycznie niedźwiedzie.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.