ABSOLUTNA DOMINACJA

Doprowadziło to do długotrwałych zmagań po­litycznych i militarnych. Problem rodezyjski17 był przedmiotem zakrojonej na szeroką skalę kampanii polityczno-dyplomatycznej, a równocześnie działań zbrojnych prowadzonych przez organi­zacje narodowowyzwoleńcze. Te właśnie działania zbrojne, a tak­że nacisk międzynarodowej opinii publicznej, w tym również ONZ, doprowadziły do dekolonizacji Rodezji i utworzenia nie­podległego Zimbabwe.Jak już wspomiano, pomimo tego że w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych proces walki o likwidację systemu kolonialnego został z historycznego punktu widzenia zakończony, to jednak nadal na wielu terytoriach ziemskiego globu toczy się walka zrzucenie obcej dominacji i zależności. Obszarem, gdzie walka ta prowadzona jest w szczególnych warunkach historycznych politycznych jest niewątpliwie Republika Południowej Afryki. W państwie tym zamieszkałym przez czarnych, białych i koloro­wych rasa biała domaga się prawa do absolutnej dominacji nad pozostałymi grupami etnicznymi.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.